جشن هنر توس

جشنواره توس یک جشنواره سالیانه بود که از ۱۳۵۳ آغاز شد و تا انقلاب سال ۱۳۵۸ ادامه پیدا کرد. در پایان تابستان در مشهد و به افتخار فردوسی و شاهنامه اش و بزرگداشت ادبیات حماسی ایران برگزار می شد. عبارت بود از: کنفرانسهای آکادمیک، نمایش فیلم، تئاتر، نمایشگاهها و کنسرتها. در این ویدئو آواز محمدرضا شجریان را می بینیم که با همراهی محمدرضا لطفی در گروه موسیقی شیدا اجرا شده است.

تاریخ ۱۹۷۸/۱۳۵۷
مدت ۱ ساعت
رنگی
وزارت فرهنگ و هنر ایران

Related Audio

N/A.

Related People

رهبر : محمد رضا لطفی‌
تهیه کننده: وزارت فرهنگ و هنر ایران

هنرمندان:
محمد رضا لطفی‌
محمد رضا شجریان
ابدونقی افشرنیا
پشنگ کمکار
زیدوللا تولو`ی
بیژن کامکار
هادی منتیزری
مجید درخشانی
جمال سماواتی
ارژنگ کامکار
ایمیل صدیقی آسا

Related Articles

N/A.