از این طریق با ما تماس بگیرید

پروژه گلستان خوشحال میشود سوال ها، نظرها، پیشنهادها، تعریف ها و انتقادهای خود را برای هرچه بهتر شدن این حرکت جهانی برای هنرهای اجرایی ایران با ما در میان بگذارید

نشانی

79 Monroe St
Brooklyn, NY 11216

پشتیبانی

info@golistan.org

شماره تماس

UK: +44 203-239-8440
USA: +1 (310) 909-7442

با ما در تماس باشید